Zestawienie antyskalantów stosowanych w SYSTEMACH ODWRÓCONEJ OSMOZY.
(pozostałe informacje znajdują się w kartach poszczególnych preparatów w zakładce – do pobrania)

Nr:

Nazwa:

Zastosowanie:

Dozowanie:

Gęstość:

pH:

01

HYDOS RO-1

Antyskalant jest płynnym preparatem przeznaczonym do instalacji odwróconej osmozy. Jego zadaniem jest zapobieganie krystalizacji kryształów na membranie oraz dyspersja, dzięki czemu jego zastosowanie przedłuża żywotność instalacji i ogranicza koszty eksploatacji. HYDOS RO-1 jest preparatem skutecznym do zabezpieczania membran przed osadami CaCO3, CaSO4, BaSO4, SrSO4, SiO2.

Antyskalant dozować należy proporcjonalnie do ilości wody uzupełniającej przy pomocy pompy dozującej. Instalacja dozująca powinna być wykonana z odpornych chemicznie materiałów. Należy tak wybrać miejsce dozowania aby zapewnić kompletne wymieszanie preparatu z wodą. Preparat można rozcieńczać wodą demineralizowaną. Zalecane dawki preparatu:
2-5 ppm.

1,10 – 1,19
g/cm3
20 st.C

12,7 – 13,7
pH
1% roztw.