Zmiękczacz Mildigo Easy

Zmiękczacz wody służy do zmiękczania wody wodociągowej. Nazywany jest jonowymiennym ponieważ żywica która w nim się znajduje podczas kontaktu z woda surową, wymienia jony powodujące twardość wody (wapnia i magnezu) na jony sodu. Żywica może wymienić tylko określoną ilość jonów – dlatego co jakiś czas musi zostać zregenerowana solanką (roztwór soli pastylkowej). Tylko wtedy będzie ponownie gotowa do pracy. Podczas regeneracji do kanalizacji odprowadzane są popłuczyny zawierające jony twardości oraz chlorki z solanki.

Zalety zmiękczacza

– sterowanie automatyczne i bezobsługowe,
– menu w sterowniku głowicy w języku polskim,
– dokumentacja w języku polskim (atest PZH, deklaracja zgodności, instrukcja),
– żywica jonowymienna jest monosferyczna a jej trwałości wynosi aż do 12 lat,
– 24 miesiące gwarancji materiałowej producenta,
– 48h podtrzymanie ustawień sterownika w przypadku przerw w dostawie prądu,
– głowica wyposażona jest w własny, odpinany zawór typu ByPass (umożliwia obejście wody w przypadku awarii),
– możliwość manualnej zmiany cyklu pracy zmiękczacza,
– regeneracja żywicy objętościowa lub czasowa,
– funkcja nadpisania kalendarza,
– głowica wyposażona w zawór regulacji twardości wody,

Technologia zmiękczacza

Regeneracja objętościowa – na podstawie twardości wody wejściowej obliczamy ile wody jest w stanie zmiękczyć stacja po jednej regeneracji żywicy solanką. Wyliczona wartość jest wpisywana w sterownik i zliczana za pomocą przepływomierza, który znajduje się w głowicy. Gdy zadana wartość zostanie osiągnięta – zmiękczacz tego samego dnia w godzinach nocnych zregeneruje się. Im więcej zużywamy wody – tym częściej zmiękczacz będzie się regenerował.

Regeneracja czasowa – nie uwzględnia ilości zużytej przez nas wody, regeneracja zachodzi tylko w dni ustalone przez nas z góry (na sterowniku). Nawet jeżeli nie zużywamy wody – zmiękczacz zregeneruje się.

Nadpisanie kalendarza – jeżeli nie zużywamy wody przez okres dłuższy niż 1 miesiąc (z powodu np. wakacji) zmiękczacz niezależnie od ustawień – zregeneruje się co 30 dni. Dzięki temu żywica jonowymienna zachowa swoje właściwości zmiękczające.

Eksploatacja zmiękczacza

Do prawidłowego działania zmiękczacza klient zobowiązany jest utrzymywać stały poziom soli pastylkowej w zmiękczaczu: minimalnie 20 cm od spodu zbiornika soli do maksymalnie połowy wysokości zbiornika soli. Raz w roku zalecany jest przegląd urządzenia i regulacja sterownika przez wykwalifikowanego serwisanta.

Dane doborowe zmiękczaczy serii MILDIGO EASY

UWAGA ! Wszystkie dane doborowe zmiękczacza MILDIGO EASY znajdują się w karcie katalogowej (zakładka  DO POBRANIA).