Zestawienie inhibitorów korozji stosowanych w OBIEGACH CHŁODZĄCYCH OTWARTYCH.
(pozostałe informacje znajdują się w kartach poszczególnych preparatów w zakładce – do pobrania)

Nr:

Nazwa:

Zastosowanie:

Dozowanie:

Gęstość:

pH:

01

HYDOS C80

Preparat chroni przed korozją stal, żelazo, metale kolorowe, oraz zapobiega wytrącaniu się kamienia kotłowego w wodnych obiegach chłodniczych. Składa się z mieszaniny organicznych stabilizatorów twardości, inhibitorów korozji. Odpowiednio dobrane polimery wchodzące w skład preparatu w reakcji z twardością ogólną wody tworzą antykorozyjną warstwę ochronną. Dodatkowo tworzony jest film pasywujący mający na celu dodatkową ochronę antykorozyjną. Preparat posiada własności dyspersyjne.

Preparat dozować należy proporcjonalnie do ilości wody uzupełniającej przy pomocy pompy dozującej lub ręcznie. Dozować w miejsce zapewniające dobre wymieszanie się preparatu z wodą. Sprzęt dozujący i elementy mające bezpośredni kontakt z preparatem winne być odporne na wysoki odczyn zasadowy. Zastosowana dawka preparatu zależy od konstrukcji systemu, ilości i jakości wody uzupełniającej.

1,2 – 1,3
g/cm3
20 st.C

12 – 13
pH
1% roztw.

02

HYDOS C100

Preparat chroni przed korozją metale kolorowe oraz wspomaga działanie inhibitorów stali w otwartych i zamkniętych obiegach chłodzących. Ochrona polega na wytworzeniu cienkiego filmu na powierzchni stali. Warstwa ta jest gładka, nie oleista, bezbarwna, chemicznie związana z powierzchnią stali. Warstwa ochronna jest tak cienka, że nie wpływa na wymianę ciepła pomiędzy stalą a medium. Preparat może być również stosowany z innymi inhibitorami korozji wspomagając ich działanie.

Preparat może być dozowany za pośrednictwem odpowiednich pomp dozujących w stanie rozrzedzonym lub zagęszczonym. Należy stosować pojemniki oraz przewody z plastiku lub ze stali nierdzewnej. Jeśli obieg wody jest mały, dozowanie może być ręczne, należy zwrócić jednak uwagę na dobre wymieszanie się preparatu z wodą obiegową. Dawki preparatu zależą od czynników takich jak: obciążenia termicznego powierzchni chłodzącej, zawartości chlorków w wodzie, stopnia zagęszczania się wody, zawartości części stałych w wodzie. Dawki określane są na podstawie analizy wody.

1,0 – 1,05
g/cm3
20 st.C

7,2 – 8,2
pH
1% roztw.

03

HYDOS C135

Preparat jest inhibitorem korozji oraz stabilizatorem twardości w otwartych wodnych obiegach wody chłodzącej. Działanie preparatu polega na obniżeniu/usunięciu twardości węglanowej. Dzięki zastosowaniu odpowiednio dobranych substancji czynnych doskonale stabilizuje twardość oraz zabezpiecza system przed korozją. Preparat posiada własności dyspergujące. Połączenie substancji czynnych wspomaga tworzenie antykorozyjnej warstwy ochronnej dla stali, żelaza, żeliwa i metali kolorowych oraz tworzy warstwę ochronną cynku.

Dawkę preparatu dobiera się na podstawie ilości i parametrów wody uzupełniającej przy pomocy pompy dozującej. Dozować w miejsce zapewniające dobre wymieszanie się preparatu z wodą. Sprzęt dozujący i elementy mające bezpośredni kontakt z produktem powinny być wykonane z tworzywa sztucznego. Ze względu na odczyn pH sposób dozowania i miejsce dozowania winno odbywać się po konsultacji z przedstawicielem technicznym firmy Doster. Dokładne dawki określane są na podstawie analiz wody.

1,3 – 1,4
g/cm3
20 st.C

1,4 – 1,6
pH
1% roztw.

04

HYDOS C300

Preparat ma zastosowanie do przemysłowych obiegów wody chłodzącej. Stosowany jest jako jeden ze środków korekcji wody w tych instalacjach w celu zapobiegania rozwojowi życia biologicznego dzięki swojemu działaniu bakteriobójczemu i grzybobójczemu. Produkt nie jest agresywny dla uszczelnień oraz części niemetalicznych.

Preparat może być dozowany stale lub w dawkach sekwencyjnych (uderzeniowych, szokowych). Stosowane dawki są zależne od infekcji bakteryjnej układu.

ok. 1,03
g/cm3
20 st.C

5 – 7
pH
1% roztw.

05

HYDOS C303

Stosowany do przemysłowych obiegów wodnych, w tym obiegów chłodzących i obiegów wodnych klimatyzacji; jako jeden ze środków korekcji wody w tych obiegach dla zapobiegania rozwojowi życia bakteryjnego.

Preparat może być dozowany stale lub w dawkach sekwencyjnych (uderzeniowych, szokowych). Stosowane dawki są zależne od infekcji bakteryjnej układu.

ok. 1,07
g/cm3
20 st.C

3 – 4
pH
1% roztw.

06

HYDOS C500

Preparat jest stabilizatorem twardości dla wody obiegowej chłodzącej. Zawiera mieszaninę odpowiednio dobranych polimerów. Polimery łączą twardość wody utrzymując ją w stanie rozpuszczonym. Zapewnia to ochronę przed krystalizacją jonów odpowiedzialnych za powstawanie kamienia. Preparat posiada również własności usuwania istniejących osadów kamienia. Rozpuszczony osad może być usunięty przez filtrację lub system upustu wody. Ponadto preparat chroni przed korozją stal, żelazo, metale kolorowe.

Preparat dozować należy proporcjonalnie do ilości wody uzupełniającej przy pomocy pompy dozującej lub ręcznie. Instalacja dozująca powinna być wykonana z odpornych chemicznie materiałów. Ilość preparatu zależy od: temperatury powierzchni chłodzącej, stężenia wapnia i magnezu, pH wody chłodzącej, temperatury wody chłodzącej. Dawka preparatu dobierana jest na podstawie analizy wody.

1,06 – 1,1
g/cm3
20 st.C

2,0 – 2,5
pH
1% roztw.

07

HYDOS C502

Preparat jest inhibitorem korozji i stabilizatorem twardości dla wody obiegowej chłodzącej. Preparat chroni przed korozją stal, żelazo, metale kolorowe oraz zapobiega wytrącaniu się kamienia kotłowego w otwartych wodnych obiegach chłodniczych. Preparat jest wodnym roztworem kopolimeru akrylowego i chlorku cynku. Cynk obecny jest w postaci katodowego inhibitora korozji dla zapobiegania przed korozją. Dodatkową zaletą preparatu jest ochrona instalacji ocynkowanej. Odpowiednio dobrane polimery obecne w preparacie utrzymują w stanie rozpuszczonym jony wapnia i magnezu, które w normalnych warunkach utworzyłyby warstwę kamienia kotłowego. Dodatkowo tworzony jest film pasywujący mający na celu dodatkową ochronę antykorozyjną. Działanie oparte jest na niedopuszczaniu do krystalizacji czyli tworzenia się narostów kamienia kotłowego. Preparat posiada własności dyspersyjne, nie jest agresywny dla uszczelnień oraz części niemetalicznych.

Preparat dozować należy proporcjonalnie do ilości wody uzupełniającej przy pomocy pompy dozującej. Dla małych obiegów dozowanie może być ręczne. Instalacja dozująca powinna być wykonana z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. Ilość preparatu zależy od: obciążenia termicznego powierzchni chłodzącej, stopnia cyrkulacji wody, zawartości części stałych w wodzie. Dawka preparatu dobierana jest na podstawie wyników analizy wody.

1,10 – 1,14
g/cm3
20 st.C

1,2 – 2,0
pH
1% roztw.

08

HYDOS C600

Preparat ma zastosowanie do przemysłowych obiegów wody chłodzącej, instalacji chłodzących, klimatyzacji, wód technologicznych. Stosowany jest jako jeden ze środków korekcji wody w tych instalacjach w celu zapobiegania rozwojowi życia biologicznego. HYDOS C600 to produkt biodyspersyjny, którego zadaniem jest bardzo efektywne niszczenie i dyspergowanie biofilmu oraz zanieczyszczeń organicznych. Produkt nie jest agresywny dla uszczelnień oraz części niemetalicznych.

Preparat może być dozowany w dawkach sekwencyjnych (uderzeniowych) lub prewencyjnych. Produkt należy stosować w miejscach zapewniających silne i równomierne rozprowadzenie do wszystkich punktów systemu wodnego. Dawkę należy dobierać indywidualnie w zależności od stopnia infekcji. Dokładne dawki określane są na podstawie analiz wody.

1,0 – 1,1
g/cm3
20 st.C

2,0 – 2,7
pH
1% roztw.

09

HYDROCID 306

Preparat ma zastosowanie do przemysłowych obiegów wody chłodzącej, instalacji chłodzących, klimatyzacji. Płyn o działaniu bakteriostatycznym przeznaczony do konserwacji wody w obiegach chłodzących. Produkt nie jest agresywny dla uszczelnień oraz części niemetalicznych.

Preparat ma zastosowanie do przemysłowych obiegów wody chłodzącej, instalacji chłodzących, klimatyzacji. Płyn o działaniu bakteriostatycznym przeznaczony do konserwacji wody w obiegach chłodzących. Produkt nie jest agresywny dla uszczelnień oraz części niemetalicznych.

ok. 1,03
g/cm3
20 st.C

5 – 7
pH
1% roztw.

10

HYDROCOR 226

Preparat jest inhibitorem korozji oraz stabilizatorem twardości w otwartych wodnych obiegach wody chłodzącej również przy wysokiej koncentracji jonów wapnia i magnezu – wysokiej twardości wody. Składa się z mieszaniny organicznych stabilizatorów twardości wody, może być stosowany w układach gdzie woda uzupełniająca jest zmiękczona lub surowa. Odpowiednio dobrane polimery wchodzące w skład preparatu w reakcji z twardością wody tworzą antykorozyjną warstwę ochronną. Dodatkowo tworzony jest film pasywujący mający na celu dodatkową ochronę antykorozyjną. Preparat posiada własności dyspersyjne.

Preparat dozować należy proporcjonalnie do ilości wody uzupełniającej przy pomocy pompy dozującej lub ręcznie. Dozować w miejsce zapewniające dobre wymieszanie się preparatu z wodą. Sprzęt dozujący i elementy mające bezpośredni kontakt z produktem powinny być wykonane z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. Dawka preparatu zależy m.in. od budowy instalacji procesowej, obciążenia instalacji, ilości wody uzupełniającej układ, czy od twardości wody. Dawka dobierana jest na podstawie wyników analizy wody.

1,0 – 1,1
g/cm3
20 st.C

1,5 – 2,5
pH
1% roztw.