Obiegi chłodzące zamknięte

Zestawienie inhibitorów korozji stosowanych w OBIEGACH CHŁODZĄCYCH ZAMKNIĘTYCH.
(pozostałe informacje znajdują się w kartach poszczególnych preparatów w zakładce – do pobrania)

Nr:

Nazwa:

Zastosowanie:

Dozowanie:

Gęstość:

pH:

01

HYDOS C20

Preparat stosowany jest głównie do podniesienia odczynu pH medium, do którego jest dozowany. Stosowany jest w celu kontroli korozyjności wody, ma również duże znaczenie dla stabilizacji wody korozyjnej.

Dawkę preparatu dobiera się na podstawie ilości i parametrów wody przemysłowej. Preparat dozuje się za pomocą pompki dozującej w postaci skoncentrowanej lub rozcieńczonej. Należy zwrócić jednak uwagę na dobre wymieszanie się preparatu w wodzie. Dokładne dawki określane są na podstawie analiz wody.

1,10 – 1,19
g/cm3
20 st.C

12,7 – 13,7
pH
1% roztw.

02

HYDOS C21

Preparat stosowany jest głównie do podniesienia odczynu pH medium do którego jest stosowany. Stosowany jest w celu kontroli korozyjności wody. Posiada własność stabilizującą korozyjność wody. W niewielkim stopniu stabilizuje twardość wody.

Dawkę preparatu dobiera się na podstawie parametrów wody, w sposób indywidualny. Dokładne dawki określane są na podstawie analiz wody.

1,23
g/cm3
20 st.C

11,5 – 12,6
pH
1% roztw.

03

HYDOS C100

Preparat chroni przed korozją metale kolorowe oraz wspomaga działanie inhibitorów stali w otwartych i zamkniętych obiegach chłodzących. Ochrona polega na wytworzeniu cienkiego filmu na powierzchni stali. Warstwa ta jest gładka, nie oleista, bezbarwna, chemicznie związana z powierzchnią stali. Warstwa ochronna jest tak cienka, że nie wpływa na wymianę ciepła pomiędzy stalą a medium. Preparat może być również stosowany z innymi inhibitorami korozji wspomagając ich działanie.

Preparat może być dozowany za pośrednictwem odpowiednich pomp dozujących w stanie rozrzedzonym lub zagęszczonym. Należy stosować pojemniki oraz przewody z plastiku lub ze stali nierdzewnej. Jeśli obieg wody jest mały, dozowanie może być ręczne, należy zwrócić jednak uwagę na dobre wymieszanie się preparatu z wodą obiegową. Dawki preparatu zależą od czynników takich jak: obciążenia termicznego powierzchni chłodzącej, zawartości chlorków w wodzie, stopnia zagęszczania się wody, zawartości części stałych w wodzie. Dawki określane są na podstawie analizy wody.

1,0 – 1,05
g/cm3
20 st.C

7,2 – 8,2
pH
1% roztw.

04

HYDOS C101

Preparat chroni przed korozją metale kolorowe oraz wspomaga działanie inhibitorów stali w otwartych i zamkniętych obiegach chłodzących. Ochrona polega na wytworzeniu cienkiego filmu na powierzchni stali. Warstwa ta jest gładka, nie oleista, bezbarwna, chemicznie związana z powierzchnią stali. Warstwa ochronna jest tak cienka, że nie wpływa na wymianę ciepła pomiędzy stalą a medium. Preparat może być również stosowany z innymi inhibitorami korozji wspomagając ich działanie. Preparat zapobiega powstawaniu kamienia wodnego oraz śluzu bakteryjnego.

Preparat dozuje się za pomocą pompki dozującej w postaci skoncentrowanej lub rozcieńczonej. Należy stosować pojemniki, przewody z plastiku lub ze stali nierdzewnej. Jeśli obieg wody jest mały, dozowanie może być ręczne, należy zwrócić jednak uwagę na dobre wymieszanie się preparatu z wodą obiegową. Dawki preparatu zależą od czynników takich jak: obciążenia termicznego powierzchni chłodzącej, zawartości chlorków w wodzie, stopnia zagęszczania się wody, zawartości części stałych w wodzie i innych. Dawki preparatów ustala na podstawie wyników analizy wody.

1,0 – 1,05
g/cm3
20 st.C

7,0 – 7,5
pH
1% roztw.

05

HYDOS C300

Preparat ma zastosowanie do przemysłowych obiegów wody chłodzącej. Stosowany jest jako jeden ze środków korekcji wody w tych instalacjach w celu zapobiegania rozwojowi życia biologicznego dzięki swojemu działaniu bakteriobójczemu i grzybobójczemu. Produkt nie jest agresywny dla uszczelnień oraz części niemetalicznych.

Preparat może być dozowany stale lub w dawkach sekwencyjnych (uderzeniowych, szokowych). Stosowane dawki są zależne od infekcji bakteryjnej układu.

ok. 1,03
g/cm3
20 st.C

5 – 7
pH
1% roztw.

06

HYDOS C303

Stosowany do przemysłowych obiegów wodnych, w tym obiegów chłodzących i obiegów wodnych klimatyzacji; jako jeden ze środków korekcji wody w tych obiegach dla zapobiegania rozwojowi życia bakteryjnego.

Preparat może być dozowany stale lub w dawkach sekwencyjnych (uderzeniowych, szokowych). Stosowane dawki są zależne od infekcji bakteryjnej układu.

ok. 1,07
g/cm3
20 st.C

3 – 4
pH
1% roztw.

07

HYDROCID 306

Preparat ma zastosowanie do przemysłowych obiegów wody chłodzącej, instalacji chłodzących, klimatyzacji. Płyn o działaniu bakteriostatycznym przeznaczony do konserwacji wody w obiegach chłodzących. Produkt nie jest agresywny dla uszczelnień oraz części niemetalicznych.

Preparat może być dozowany stale (prewencyjne) lub w dawkach sekwencyjnych (uderzeniowych, szokowych). Stosowane dawki są zależne od infekcji bakteryjnej układu.

ok. 1,03
g/cm3
20 st.C

5 – 7
pH
1% roztw.

08

HYDROCOR 224

Preparat chroni przed korozją stal, żelazo, metale kolorowe, oraz zapobiega wytrącaniu się kamienia kotłowego w wodnych obiegach chłodniczych. Składa się z mieszaniny organicznych stabilizatorów twardości, inhibitorów korozji. Odpowiednio dobrane polimery wchodzące w skład preparatu w reakcji z twardością ogólną wody tworzą antykorozyjną warstwę ochronną. Dodatkowo tworzony jest film pasywujący mający na celu dodatkową ochronę antykorozyjną. Preparat posiada własności dyspersyjne.

Preparat dozować należy proporcjonalnie do ilości wody uzupełniającej przy pomocy pompy dozującej lub ręcznie. Dozować w miejsce zapewniające dobre wymieszanie się preparatu z wodą. Sprzęt dozujący i elementy mające bezpośredni kontakt z preparatem winne być odporne na wysoki odczyn zasadowy. Ilość preparatu zależy od konstrukcji systemu, ilości i jakości wody uzupełniającej. Dawka preparatu dobierana jest na podstawie analiz wody.

1,2 – 1,3
g/cm3
20 st.C

13 – 14
pH
1% roztw.

09

HYDROCOR 224N

Preparat jest inhibitorem korozji oraz stabilizatorem twardości w układach zamkniętych chłodzących. Składa się z mieszaniny substancji polimerowych, których działanie zapewnia ochronę antykorozyjną i stabilizuje twardość. Substancje dodatkowo tworzą na powierzchni metalu cienką ochronną warstwę filmu. Warstwa ta jest bezbarwna ,nie oleista, chemicznie związana ze stalą. Nie wpływa na wymianę ciepła między metalem a medium. Preparat doskonale zabezpiecza instalacje w skład której wchodzą stal, mosiądz, miedź, aluminium, brąz i inne metale kolorowe.

Preparat może być dozowany za pośrednictwem odpowiednich pomp dozujących. Jeśli obieg wody jest mały, dozowanie może być ręczne, należy zwrócić jednak uwagę na dobre wymieszanie się preparatu z wodą obiegową. Dawki preparatu zależą od czynników takich jak: obciążenia termicznego powierzchni chłodzącej, zawartości chlorków w wodzie, stopnia zagęszczania się wody, zawartości części stałych w wodzie. Dawka preparatu ustalana jest na podstawie wyników analizy wody. Uwaga: dla instalacji w których znajdują się stopy aluminium odczyn pH wody, po zastosowaniu preparatu, nie może przekroczyć 8,7.

1,02 – 1,03
g/cm3
20 st.C

12,5 – 13,5
pH
1% roztw.