Zestawienie inhibitorów korozji stosowanych w KOTŁOWNIACH PAROWYCH.
(pozostałe informacje znajdują się w kartach poszczególnych preparatów w zakładce – do pobrania)

Nr:

Nazwa:

Zastosowanie:

Dozowanie:

Gęstość:

pH:

01

HYDOS C20

Preparat stosowany jest głównie do podniesienia odczynu pH medium, do którego jest dozowany. Stosowany jest w celu kontroli korozyjności wody, ma również duże znaczenie dla stabilizacji wody korozyjnej.

Dawkę preparatu dobiera się na podstawie ilości i parametrów wody przemysłowej. Preparat dozuje się za pomocą pompki dozującej w postaci skoncentrowanej lub rozcieńczonej. Należy zwrócić jednak uwagę na dobre wymieszanie się preparatu w wodzie. Dokładne dawki określane są na podstawie analiz wody.

1,10 – 1,19
g/cm3
20 st.C

12,7 – 13,7
pH
1% roztw.

02

HYDOS C21

Preparat stosowany jest głównie do podniesienia odczynu pH medium do którego jest stosowany. Stosowany jest w celu kontroli korozyjności wody. Posiada własność stabilizującą korozyjność wody. W niewielkim stopniu stabilizuje twardość wody.

Dawkę preparatu dobiera się na podstawie parametrów wody, w sposób indywidualny. Dokładne dawki określane są na podstawie analiz wody.

1,23
g/cm3
20 st.C

11,5 – 12,6
pH
1% roztw.

03

HYDOS OX1

Jest to preparat zapewniający usunięcie tlenu rozpuszczonego w wodzie w obiegach przemysłowych. Preparat ma zastosowanie w obiegach ciepłowniczych, obiegach chłodzących oraz kotłowniach parowych.

Dawkę preparatu dobiera się na podstawie ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie oraz jakości fizykochemicznej wody. Preparat dozuje się za pomocą pompki dozującej w postaci skoncentrowanej lub rozcieńczonej. Dokładne dawki określane są na podstawie analiz wody.

1,12 – 1,16
g/cm3
20 st.C

11,0 – 12,0
pH
1% roztw.

04

HYDOS OX2

Jest to preparat zapewniający usunięcie tlenu rozpuszczonego w wodzie w obiegach przemysłowych. Preparat ma zastosowanie w obiegach ciepłowniczych, obiegach chłodzących oraz kotłowniach parowych.

Dawkę preparatu dobiera się na podstawie ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie oraz jakości fizykochemicznej wody. Preparat dozuje się za pomocą pompki dozującej w postaci skoncentrowanej lub rozcieńczonej. Dokładne dawki określane są na podstawie analiz wody.

1,13 – 1,16
g/cm3
20 st.C

11,0 – 12,0
pH
1% roztw.

05

HYDOS A01

Jest to preparat zapewniający kompletną ochronę antykorozyjną instalacji kotłowej, parowej oraz kondensatu. Preparat dzięki działaniu uchodzących z parą (lotnych) amin zapewnia podwyższoną ochronę antykorozyjną zarówno układu parowego jak i instalacji kondensatu. Ponadto jako produkt oparty na składnikach migrujących do pary posiada tę zaletę, że wprowadza do wody minimalną ilość soli.

Dawkę preparatu dobiera się na podstawie ilości i parametrów wody zasilającej kotły parowe (kondensat powrotny + woda po stacji zmiękczania, uzupełniająca). Preparat dozuje się za pomocą pompki dozującej w postaci skoncentrowanej lub rozcieńczonej. Należy zwrócić jednak uwagę na dobre wymieszanie się preparatu w wodzie zasilającej kocioł parowy. Dawki preparatu zależne są od jakości wody zasilającej kocioł. Dla ochrony kondensatu dawka preparatu uzależniona jest od pH kondensatu. Dokładne dawki określane są na podstawie analiz wody.

1,01
g/cm3
20 st.C

11,2 – 12
pH
1% roztw.

06

HYDOS A02

Jest to preparat zapewniający kompletną ochronę antykorozyjną instalacji kotłowej, parowej oraz kondensatu. Połączenie tych funkcji przyczynia się do: usunięcia rozpuszczonego tlenu w instalacji kotłowej oraz w parze, alkalizacji pary i kondensatu; alkalizacja prowadzi do skutecznej neutralizacji dwutlenku węgla. Preparat dzięki działaniu uchodzących z parą (lotnych) amin zapewnia podwyższoną ochronę antykorozyjną zarówno układu parowego jak i instalacji kondensatu. Ponadto jako produkt oparty na składnikach migrujących do pary posiada tę zaletę, że wprowadza do wody minimalną ilość soli. Preparat nie zawiera w składzie typowych amin błonkotwórczych tworzący izolacyjny film na warstwie wymiany ciepła.

Dawkę preparatu dobiera się na podstawie ilości i parametrów wody zasilającej kotły parowe (kondensat powrotny + woda po stacji zmiękczania, uzupełniająca). Preparat dozuje się za pomocą pompki dozującej w postaci skoncentrowanej lub rozcieńczonej. Należy zwrócić jednak uwagę na dobre wymieszanie się preparatu w wodzie zasilającej kocioł parowy. Dawki preparatu zależne są od jakości wody zasilającej kocioł. Dla ochrony kondensatu dawka preparatu uzależniona jest od pH kondensatu. Przy prawidłowo pracującym obiegu woda – para dawka powinna być tak ustawiona, aby pH kondensatu wynosiło 7,5-8,5. Dokładne dawki określane są na podstawie analiz wody.

ok. 1,0
g/cm3
20 st.C

10 – 11,5
pH
1% roztw.

07

HYDOS A03

Jest to preparat zapewniający kompletną ochronę antykorozyjną instalacji kotłowej, parowej oraz kondensatu. Połączenie tych funkcji przyczynia się do:
– tworzenia warstwy ochronnej tzw. filmu ochronnego na powierzchniach metalowych elementów instalacji; film ten powstaje nie tylko na elementach kotła, ale także wewnątrz instalacji prowadzących parę i kondensat. Powstały silny, cienki i odporny na korozję film nie powoduje obniżenia zdolności przenikania ciepła.
– usunięcia rozpuszczonego tlenu w instalacji kotłowej oraz w parze.
– alkalizacji pary i kondensatu; alkalizacja prowadzi do skutecznej neutralizacji dwutlenku węgla.
Preparat dzięki działaniu uchodzących z parą (lotnych) amin zapewnia podwyższoną ochronę antykorozyjną zarówno układu parowego jak i instalacji kondensatu. Ponadto jako produkt oparty na składnikach migrujących do pary posiada tę zaletę, że wprowadza do wody minimalną ilość soli.

Dawkę preparatu dobiera się na podstawie ilości i parametrów wody zasilającej kotły parowe (kondensat powrotny + woda po stacji zmiękczania, uzupełniająca. Preparat dozuje się za pomocą pompki dozującej w postaci skoncentrowanej lub rozcieńczonej. Należy zwrócić jednak uwagę na dobre wymieszanie się preparatu w wodzie zasilającej kocioł parowy. Dawki preparatu zależne są od jakości wody zasilającej kocioł. Dla ochrony kondensatu dawka preparatu uzależniona jest od pH kondensatu. Przy prawidłowo pracującym obiegu woda- para dawka powinna być tak ustawiona, aby pH kondensatu wynosiło 7,5-8,5. Dokładne dawki określane są na podstawie analiz wody.

ok. 1,01
g/cm3
20 st.C

ok. 12,5
pH
1% roztw.

08

HYDOS FOS

Jest to preparat bazujący na klasycznych składnikach uzdatniania wody – fosforanach oraz nowoczesnych polimerach i stabilizatorach twardości. Preparat zapewnia wiązanie i wytrącanie twardości z wody oraz alkalizację odczynu pH. Preparat nie zawiera substancji lotnych.

Dawkę preparatu dobiera się na podstawie jakości fizykochemicznej wody oraz koncentracji wody kotłowej. Dokładne dawki określane są na podstawie analiz wody.

ok. 1,06
g/cm3
20 st.C

12
pH
1% roztw.

09

HYDOS L-PLUS

Preparat hamuje procesy korozyjne w instalacji kotła parowego. Działanie antykorozyjne jest wielokierunkowe: ma własności odgazowujące (wiązanie tlenu, dwutlenku węgla), wspomaga tworzenie magnetytowej warstwy ochronnej wewnątrz powierzchni instalacji kotłowej. Preparat usuwa kamień kotłowy w trakcie eksploatacji, bez konieczności postojów. Rozkruszony kamień kotłowy zamieniany jest na luźny, mobilny osad, który łatwo usunąć poprzez odmulanie kotła parowego. Preparat nie dopuszcza również do formowania się nowego kamienia kotłowego. Przeciwdziała pienieniu się wody w kotle przyczyniając się do produkcji czystej i neutralnej pary technologicznej. Chroni instalację kondensatu przed korozją.

Dawkę preparatu dobiera się na podstawie ilości i parametrów wody zasilającej kotły parowe (kondensat powrotny + woda po stacji zmiękczania, uzupełniająca). Preparat dozuje się za pomocą pompki dozującej w postaci skoncentrowanej lub rozcieńczonej. Należy zwrócić jednak uwagę na dobre wymieszanie się preparatu w wodzie zasilającej kocioł parowy. Dawki preparatu zależne są od jakości wody zasilającej kocioł. Dla ochrony kondensatu dawka preparatu uzależniona jest od pH kondensatu. Dokładne dawki określane są na podstawie analiz wody.

1,2
g/cm3
20 st.C

ok. 12,3
pH
1% roztw.

10

HYDOS NL

Preparat hamuje procesy korozyjne w instalacji kotła parowego. Działanie antykorozyjne jest wielokierunkowe: ma własności odgazowujące (wiązanie tlenu, dwutlenku węgla). Utrzymuje własności antykorozyjne w całej instalacji kotła parowego. Preparat posiada własności dyspersyjne i stabilizujące. Preparat nie dopuszcza również do formowania się nowego kamienia kotłowego.

Dawkę preparatu dobiera się na podstawie ilości i parametrów wody zasilającej kotły parowe (kondensat powrotny + woda po stacji zmiękczania, uzupełniająca). Preparat dozuje się za pomocą pompki dozującej w postaci skoncentrowanej lub rozcieńczonej. Należy zwrócić jednak uwagę na dobre wymieszanie się preparatu w wodzie zasilającej kocioł parowy. Dawki preparatu zależne są od jakości wody zasilającej kocioł, przy czym maksymalna dawka wynosi 20 ppm. Dokładne dawki określane są na podstawie analiz wody.

1,1 – 1,2
g/cm3
20 st.C

13,2 – 13,5
pH
1% roztw.

11

HYDOS SLP

Preparat hamuje procesy korozyjne w instalacji kotła parowego. Działanie antykorozyjne jest wielokierunkowe: ma własności odgazowujące (wiązanie tlenu, dwutlenku węgla), wspomaga tworzenie magnetytowej warstwy ochronnej wewnątrz powierzchni instalacji kotłowej. Preparat usuwa kamień kotłowy w trakcie eksploatacji, bez konieczności postojów. Rozkruszony kamień kotłowy zamieniany jest na luźny, mobilny osad, który łatwo usunąć poprzez odmulanie kotła parowego. Preparat nie dopuszcza również do formowania się nowego kamienia kotłowego. Przeciwdziała pienieniu się wody w kotle przyczyniając się do produkcji czystej i neutralnej pary technologicznej.

Dawkę preparatu dobiera się na podstawie ilości i parametrów wody zasilającej kotły parowe (kondensat powrotny + woda po stacji zmiękczania, uzupełniająca). Preparat dozuje się za pomocą pompki dozującej w postaci skoncentrowanej lub rozcieńczonej. Należy zwrócić jednak uwagę na dobre wymieszanie się preparatu w wodzie zasilającej kocioł parowy.

1,18
g/cm3
20 st.C

13,8
pH
1% roztw.

12

HYDOS SLP-L

Preparat hamuje procesy korozyjne w instalacji kotła parowego. Działanie antykorozyjne jest wielokierunkowe: ma własności odgazowujące (wiązanie tlenu, dwutlenku węgla). Utrzymuje własności antykorozyjne w całej instalacji kotła parowego. Preparat posiada własności dyspersyjne i stabilizujące. Preparat nie dopuszcza również do formowania się nowego kamienia kotłowego.

Dawkę preparatu dobiera się na podstawie ilości i parametrów wody zasilającej kotły parowe (kondensat powrotny + woda po stacji zmiękczania, uzupełniająca). Preparat dozuje się za pomocą pompki dozującej w postaci skoncentrowanej lub rozcieńczonej. Należy zwrócić jednak uwagę na dobre wymieszanie się preparatu w wodzie zasilającej kocioł parowy. Dawki jednostkowe zależą od jakości wody zasilającej kocioł i są dobierane na podstawie wyników przeprowadzonych analiz wody. Dokładne dawki określane są na podstawie analiz wody.

ok. 1,21
g/cm3
20 st.C

ok. 12,27
pH
1% roztw.

13

HYDOS SLP PLUS

Preparat hamuje procesy korozyjne w instalacji kotła parowego. Działanie antykorozyjne jest wielokierunkowe: ma własności odgazowujące (wiązanie tlenu, dwutlenku węgla), wspomaga tworzenie magnetytowej warstwy ochronnej wewnątrz powierzchni instalacji kotłowej. Preparat usuwa kamień kotłowy w trakcie eksploatacji, bez konieczności postojów. Rozkruszony kamień kotłowy zamieniany jest na luźny, mobilny osad, który łatwo usunąć poprzez odmulanie kotła parowego. Preparat nie dopuszcza również do formowania się nowego kamienia kotłowego. Przeciwdziała pienieniu się wody w kotle przyczyniając się do produkcji czystej i neutralnej pary technologicznej. Chroni instalację kondensatu przed korozją.

Dawkę preparatu dobiera się na podstawie ilości i parametrów wody zasilającej kotły parowe (kondensat powrotny + woda po stacji zmiękczania, uzupełniająca). Preparat dozuje się za pomocą pompki dozującej w postaci skoncentrowanej lub rozcieńczonej. Należy zwrócić jednak uwagę na dobre wymieszanie się preparatu w wodzie zasilającej kocioł parowy. Dawki preparatu zależne są od jakości wody zasilającej kocioł. Dla ochrony kondensatu dawka preparatu uzależniona jest od pH kondensatu. Przy prawidłowo pracującym obiegu woda- para dawka powinna być tak ustawiona, aby pH kondensatu wynosiło 7,5-8,5. Dokładne dawki określane są na podstawie analiz wody.

1,16 – 1,18
g/cm3
20 st.C

12,0 – 12,5
pH
1% roztw.

14

HYDRO-MIN

Preparat hamuje procesy korozyjne w instalacji kotła parowego. Działanie antykorozyjne jest wielokierunkowe: ma własności odgazowujące (wiązanie tlenu, dwutlenku węgla), wspomaga tworzenie magnetytowej warstwy ochronnej wewnątrz powierzchni instalacji kotłowej. Preparat usuwa kamień kotłowy w trakcie eksploatacji, bez konieczności postojów. Rozkruszony kamień kotłowy zamieniany jest na luźny, mobilny osad, który łatwo usunąć poprzez odmulanie kotła parowego. Preparat nie dopuszcza również do formowania się nowego kamienia kotłowego. Przeciwdziała pienieniu się wody w kotle przyczyniając się do produkcji czystej i neutralnej pary technologicznej. Chroni instalację kondensatu przed korozją.

Dawkę preparatu dobiera się na podstawie ilości i parametrów wody zasilającej kotły parowe (kondensat powrotny + woda po stacji zmiękczania, uzupełniająca). Preparat dozuje się za pomocą pompki dozującej w postaci skoncentrowanej lub rozcieńczonej. Należy zwrócić jednak uwagę na dobre wymieszanie się preparatu w wodzie zasilającej kocioł parowy. Dawki preparatu zależne są od jakości wody zasilającej kocioł. Dla ochrony kondensatu dawka preparatu uzależniona jest od pH kondensatu. Przy prawidłowo pracującym obiegu woda- para dawka powinna być tak ustawiona, aby pH kondensatu wynosiło 7,5-8,5. Dokładne dawki określane są na podstawie analiz wody.

1,18
g/cm3
20 st.C

12,0 – 12,5
pH
1% roztw.

15

HYDRO-X

Preparat hamuje procesy korozyjne w instalacji kotła parowego. Działanie antykorozyjne jest wielokierunkowe: ma własności odgazowujące (wiązanie tlenu, dwutlenku węgla), wspomaga tworzenie magnetytowej warstwy ochronnej wewnątrz powierzchni instalacji kotłowej. Preparat usuwa kamień kotłowy w trakcie eksploatacji, bez konieczności postojów. Rozkruszony kamień kotłowy zamieniany jest na luźny, mobilny osad, który łatwo usunąć poprzez odmulanie kotła parowego. Preparat nie dopuszcza również do formowania się nowego kamienia kotłowego. Przeciwdziała pienieniu się wody w kotle przyczyniając się do produkcji czystej i neutralnej pary technologicznej.

Za pomocą pompki dozującej lub ręcznie w stanie normalnym lub rozcieńczonym. Należy zwrócić uwagę na dobre wymieszanie się preparatu w wodzie zasilającej kocioł parowy. Ilość dozowanego preparatu jest proporcjonalna do ilości wody zasilającej kotły parowe (kondensat powrotny + woda uzupełniająca po stacji uzdatniania wody). Dawki jednostkowe zależą od jakości wody zasilającej kocioł i są dobierane na podstawie wyników przeprowadzonych analiz wody.

1,16 – 1,19
g/cm3
20 st.C

ok. 13
pH
1% roztw.