Filtr Mildigo Demi 10

DEMINERALIZACJA WODY

Filtr do demineralizacji wody Mildigo Demi

Filtry Mildigo Demi służą do demineralizacji wody i są tanią alternatywa dla systemów odwróconej osmozy. Mają bardzo prostą konstrukcję. Składają się z butli z włókna szklanego, głowicy przepływowej, systemu dystrybucyjnego oraz złoża demineralizującego MB400. Złoże jest dostarczane osobno w szczelnych opakowaniach, które powinno być otwierane i zasypywane do butli tuż przed jego wykorzystaniem. Im dłużej złoże ma bezczynny kontakt z powietrzem lub wodą, tym bardziej traci swoje właściwości demineralizujące. Z tego powodu badanie przewodnictwa wody uzdatnionej powinno być sprawdzane przy każdym wykorzystywaniu filtra.

Żywica demineralizująca MB400

Złoże MB400 jest gotową do użytku mieszanką żywic, odpowiednią do wytwarzania wody zdemineralizowanej czyli pozbawionej wszystkich soli. Otrzymuje się ją przez wymieszanie dwóch w pełni zregenerowanych żywic jonowymiennych – kationitu silnie kwaśnego i anionitu silnie zasadowego. Mieszanka przeznaczona jest do filtrowania wody zarówno surowej jak i wcześniej przygotowanej przez inny system filtracji (również odwróconą osmozę). 

Parametry filtrów Mildigo Demi

Każdy filtr jest w stanie uzdatnić tylko określoną ilość wody zdemineralizowanej i jest ona uzależniona od przewodnictwa wody surowej i wielkości zasypu. Dodatkowo woda musi płynąć przez filtr z odpowiednią prędkością. Po uzdatnieniu danej objętości wody należy podstawić drugą butlę, lub założyć wymianę zasypu.

W ofercie Aqua Poland są dostępne dwa rodzaje filtrów:
Mildigo Demi 10 (10 litrów żywicy) – wysokość 48 cm – przyłącze 1″
Mildigo Demi 25 (25 litrów żywicy) – wysokość 95 cm – przyłącze 1″

UWAGA ! Wszystkie dane doborowe filtra Mildigo Demi oraz parametry żywicy MB400 znajdują się w kartach katalogowych (zakładka  DO POBRANIA). 

Schemat instalacji stacji MILDIGO DEMI

Instrukcja uruchomienia:
Zanim przefiltrujemy wodę surową przez filtr MILDIGO DEMI należy zamknąć zawór kulowy nr A,C,E i otworzyć zawory B,D. Podstawiamy pojemnik lub wiadro pod kran probierczy D i powoli otwieramy zawór regulacyjny (może to być zwykły zawór kulowy). Uchylamy go do momentu aż uzyskamy powyższe przepływy wody (25L = 4,1 l/min, 10L = 1,6 l/min). W momencie gdy zawór regulacyjny jest ustawiony prawidłowo możemy zakręcić zawór nr B,D a odkręcić zawory A,C,E. Jeżeli przez filtr woda będzie płynąc zbyt szybko – nie uzyskamy jakości wody zdemineralizowanej.