Zestawienie inhibitorów korozji stosowanych w OBIEGACH CIEPŁOWNICZYCH.
(pozostałe informacje znajdują się w kartach poszczególnych preparatów w zakładce – do pobrania)

Nr:

Nazwa:

Zastosowanie:

Dozowanie:

Gęstość:

pH:

01

HYDOS C20

To preparat stosowany jest głównie do podniesienia odczynu pH medium, do którego jest dozowany. Stosowany jest w celu kontroli korozyjności wody, ma również duże znaczenie dla stabilizacji wody korozyjnej.

Dawkę preparatu dobiera się na podstawie ilości i parametrów wody przemysłowej. Preparat dozuje się za pomocą pompki dozującej w postaci skoncentrowanej lub rozcieńczonej. Należy zwrócić jednak uwagę na dobre wymieszanie się preparatu w wodzie. Dokładne dawki określane są na podstawie analiz wody.

1,10 – 1,19
g/cm3
20 st.C

12,7 – 13,7
pH
1% roztw.

02

HYDOS C21

To preparat stosowany jest głównie do podniesienia odczynu pH medium do którego jest stosowany. Stosowany jest w celu kontroli korozyjności wody. Posiada własność stabilizującą korozyjność wody. W niewielkim stopniu stabilizuje twardość wody.

Dawkę preparatu dobiera się na podstawie parametrów wody, w sposób indywidualny. Dokładne dawki określane są na podstawie analiz wody.

1,23
g/cm3
20 st.C

11,5 – 12,6
pH
1% roztw.

03

HYDOS OX1

To preparat zapewniający usunięcie tlenu rozpuszczonego w wodzie w obiegach przemysłowych. Preparat ma zastosowanie w obiegach ciepłowniczych, obiegach chłodzących oraz kotłowniach parowych.

Dawkę preparatu dobiera się na podstawie ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie oraz jakości fizykochemicznej wody. Preparat dozuje się za pomocą pompki dozującej w postaci skoncentrowanej lub rozcieńczonej. Dokładne dawki określane są na podstawie analiz wody.

1,12 – 1,16
g/cm3
20 st.C

11,0 – 12,0
pH

04

HYDOS OX2

To preparat zapewniający usunięcie tlenu rozpuszczonego w wodzie w obiegach przemysłowych. Preparat ma zastosowanie w obiegach ciepłowniczych, obiegach chłodzących oraz kotłowniach parowych.

Dawkę preparatu dobiera się na podstawie ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie oraz jakości fizykochemicznej wody. Preparat dozuje się za pomocą pompki dozującej w postaci skoncentrowanej lub rozcieńczonej. Dokładne dawki określane są na podstawie analiz wody.

1,13 – 1,16
g/cm3
20 st.C

11,0 – 12,0
pH
1% roztw.

05

HYDOS DH-01

Preparat hamuje procesy korozyjne w instalacji kotła i całej instalacji grzewczej. Posiada bardzo silną własność usuwania tlenu rozpuszczonego w wodzie. Posiada własności stabilizujące twardość istniejącą w wodzie obiegowej, dysperguje osady.

Preparat dozować należy proporcjonalnie do ilości wody uzupełniającej za pomocą pompy dozującej. Dawki jednostkowe zależą od rodzaju i składu fizykochemicznego wody uzupełniającej. Dokładne dawki określane są na podstawie analiz wody.

1,06 – 1,16
g/cm3
20 st.C

6,0 – 6,6
pH
1% roztw.

06

HYDOS DH-02

Preparat hamuje procesy korozyjne w instalacji kotła i całej instalacji grzewczej. Posiada bardzo silną własność usuwania tlenu rozpuszczonego w wodzie. Ma własności stabilizujące twardość istniejącą w wodzie obiegowej, dysperguje osady.

Preparat dozować należy proporcjonalnie do ilości wody uzupełniającej za pomocą pompy dozującej. Dawki jednostkowe zależą od rodzaju i składu fizykochemicznego wody uzupełniającej. Dokładne dawki określane są na podstawie analiz wody.

1,10 – 1,15
g/cm3
20 st.C

> 12
pH
1% roztw.

07

HYDOS DH-03

Preparat hamuje procesy korozyjne w instalacji kotła i całej instalacji grzewczej. Posiada bardzo silną własność usuwania tlenu rozpuszczonego w wodzie. Ma własności stabilizujące twardość istniejącą w wodzie obiegowej, dysperguje osady.

Preparat dozować należy proporcjonalnie do ilości wody uzupełniającej za pomocą pompy dozującej. Dawki jednostkowe zależą od rodzaju i składu fizykochemicznego wody uzupełniającej. Dokładne dawki określane są na podstawie analiz wody.

1,10 – 1,15
g/cm3
20 st.C

> 12
pH
1% roztw.

08

HYDOS DH-04

Preparat hamuje procesy korozyjne w instalacji kotła i całej instalacji grzewczej. Posiada bardzo silną własność usuwania tlenu rozpuszczonego w wodzie. Posiada w swoim składzie inhibitory korozji metali kolorowych. Ma on własności stabilizujące twardość istniejącą w wodzie obiegowej, dysperguje osady.

Dawkę preparatu dobiera się na podstawie ilości i parametrów wody uzupełniającej. Preparat dozuje się za pomocą pompki dozującej w postaci skoncentrowanej lub rozcieńczonej. Dawki preparatu zależne są od jakości wody uzupełniającej. Dokładne dawki określane są na podstawie analiz wody. Przy dozowaniu preparatu do instalacji w której skład wchodzą metale kolorowe należy bezwzględnie wykonywać analizy odczynu pH wody obiegowej!

1,00 – 1,05
g/cm3
20 st.C

10,0 – 11,0
pH
1% roztw.

09

HYDRO X E10

Hamuje procesy korozyjne w instalacji obiegów ciepłowniczych. Działanie antykorozyjne jest wielokierunkowe: ma własności odgazowujące (wiązanie tlenu, dwutlenku węgla), wspomaga tworzenie magnetytowej warstwy ochronnej wewnątrz powierzchni instalacji kotłowej. Inhibitor usuwa kamień kotłowy w trakcie eksploatacji, bez konieczności postojów. Rozkruszony kamień kotłowy zamieniany jest na luźny, mobilny osad, który łatwo usunąć poprzez odmulanie lub filtrację. Preparat nie dopuszcza również do formowania się nowego kamienia kotłowego. Charakteryzuje się zwiększoną właściwością wiązania tlenu w wodzie.

Ilość dozowanego preparatu jest proporcjonalna do ilości wody uzupełniającej zład. Preparat może być dozowany za pomocą pompki dozującej lub ręcznie w postaci skoncentrowanej lub rozcieńczonej. Dawki jednostkowe zależne są od jakości wody uzupełniającej zład.  Dokładne dawki określane są na podstawie analiz wody. Odczyn wody obiegowej powinien wahać się w granicach 9,8 ± 0,2.

1,1 – 1,2
g/cm3
20 st.C

13,2 – 13,5
pH
1% roztw.