Zestawienie preparatów chemicznych wykorzystywanych do INNYCH CELÓW.
(pozostałe informacje znajdują się w kartach poszczególnych preparatów w zakładce – do pobrania)

Nr:

Nazwa:

Zastosowanie:

Dozowanie:

Gęstość:

pH:

01

HYDOS P20

Zaleca się zastosowanie preparatu w sposób okresowy w celu czyszczenia instalacji przemysłowej z kamienienia kotłowego. Preparat posiada bardzo silną własność dyspersji osadów znajdujących się w kotle parowym.

Dawkę preparatu dobiera się na podstawie ilości i jakości wody zasilającej kotły parowe. Preparat dozuje się za pomocą pompy dozującej w postaci skoncentrowanej. Należy zwrócić uwagę na dobre wymieszanie się preparatu w wodzie zasilającej kocioł parowy. Dawki preparatu zależne są od jakości wody zasilającej kocioł parowy. Dokładne dawki określane są na podstawie analiz wody oraz ilości osadów znajdujących się na powierzchni wymiany cieplnej.

ok. 1,06
g/cm3
20 st.C

2,5
pH
1% roztw.

02

HYDOS P30

Zaleca się zastosowanie preparatu w sposób okresowy w celu oczyszczenia instalacji przemysłowych z kamienienia kotłowego. Preparat posiada bardzo silną własność dyspersji osadów znajdujących się obiegach wodnych przemysłowych. Jest bezpieczny w stosowaniu dla instalacji przemysłowej.

Dawkę preparatu dobiera się na podstawie ilości i jakości wody przemysłowej. Preparat dozuje się za pomocą pompy dozującej w postaci skoncentrowanej. Należy zwrócić uwagę na dobre wymieszanie się preparatu w wodzie. Dawki preparatu zależne są od jakości wody przemysłowej. Dokładne dawki określane są na podstawie analiz wody oraz ilości osadów znajdujących się na powierzchni wymiany cieplnej.

ok. 1,06
g/cm3
20 st.C

2,5
pH
1% roztw.

03

HYDOS K-02

Preparat do chemicznego usuwania osadów kamienia ze skraplaczy natryskowo-wyparnych, wież chłodniczych, elementów instalacji wodnych. Preparat posiada w swoim składzie mieszaninę inhibitorów korozji oraz silne substancje czynne.

Dawkę preparatu dobiera się na podstawie ilości i parametrów wody w systemie, parametrów i ilości kamienia, należy określić ilość kamienia przeznaczonego do usunięcia. Przed użyciem preparatu zawsze kontaktuj się z serwisem AQUA POLAND Sp. z o.o. Procedura czyszczenia chemicznego preparatem HYDOS K02 opisana jest w osobnym dokumencie.

1,05 – 1,13
g/cm3
20 st.C

1,2 – 1,5
pH
1% roztw.